Institutet för utbildningsrätt inbjuder till Nordiskt seminarium i utbildningsrätt: Rätten till en trygg studiemiljö enligt finländsk lagstiftning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Digitalt, via Teams
  • Föreläsare: Thomas Sundell, jurist på Regionförvaltningens svenska enhet för bildningsväsendet i Finland
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Maja Kristiansson-Gran
  • Seminarium

Vartannat år anordnar Institutet för utbildningsrätt en nordisk nätverksträff. Där föddes idén om en nordisk seminarieserie, om två gånger per termin, som syftar till att stärka kontakten och utbyta erfarenhet mellan de nordiska länderna avseende utbildningsrättsliga frågor och forskning. Inbjudna inledare är forskare från de nordiska länderna.

Seminariet äger rum via Microsoft Teams, en Teams-länk skickas ut till anmälda deltagare dagen innan seminariet.

Se inbjudan