Att jobba inom EU

24 April 2018

Sedan Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen den 1 januari 1995 har många svenskar fått möjlighet att arbeta inom EU:s institutioner.

Under denna föreläsning kommer Maria Westermann att tala om hur det är att som svensk göra karriär inom EU och hur det är att arbeta med dokument som har anknytning till EU:s lagstiftningsarbete. Frågor som kommer behandlas är hur flerspråkigheten påverkar arbetet inom EU och tolkningen av unionens lagar samt hur medborgare på ett tidigt stadium kan ge feedback på EU:s förslag till lagstiftning.

Maria Westermann är enhetschef för EU:s publikationsbyrån i Luxemburg med ansvar för EUR-Lex och tillgänglighet till Europeisk lagstiftning.

Medverkar gör även Petra Göransson, Verksamhetsansvarig utvecklingsstrateg för EU-rekrytering och utbytestjänstgöring på UHR. Hon kommer att informera om ansökningsprocessen samt svara på frågor om EU-tjänstgöring.

This lecture will be held in Swedish.

Datum: 26/04/2018
Tid: 6:15-8:00 PM
Plats: Hörsal 2, Ekonomikum
Entré: Gratis för medlemmar, 60 kr för icke-medlemmar. Ett års medlemskap kan köpas på föreläsningen för 100 kr.

 

Supported by Folkuniversitetet.

More News in English