Impact konferens en stor succé

3 May 2018

The Second International Interdisciplinary conference The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy”, genomfördes den 24-26 april 2018! Konferensen var en manifestation och firande av den forskningsmiljö som har byggts upp genom det mångvetenskapliga IMPACT-programmets (nästan) 10-åriga period. I den plenarsession som särskilt fokuserade IMPACT gavs korta lägesrapporter och framtidsidéer från de sex temaområdena. Nu fortsätter IMPACT-forskningen i nya former som är under utveckling.

220 forskare från över 40 länder deltog, och medverkade med 160 paper-presentationer. Både IMPACT-programmet i dess helhet och konferensen överöstes med upprepade lovord och beröm från internationella keynote-speakers och deltagare. Konferensens tematik och ovanligt breda mångvetenskapliga karaktär uppskattades väldigt mycket. I anslutning till konferensen anordnades en mångvetenskaplig workshop för doktorander, 23-24 april 2018.

Från Juridiska fakulteten deltog professor Maarit Jänterä-Jareborg, universitetslektor Victoria Enkvist, universitetslektor Moa Kindström Dahlin, universitetslektor Annika Nilsson, professor Margareta Brattström, docent Mosa Sayed, doktorand Laima Vaige och professor Anna-Sara Lind.

►Konferens bilder från Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

More News in English