Årets lärare

28 May 2018

Juridiska föreningen har via Studierådet härmed glädjen att meddela att Torbjörn Ingvarsson har blivit utnämnd till årets lärare på juristprogrammet 2018.

Beslutet baserades dels på att Torbjörn fått flest nomineringar i juriststudenternas omröstning, dels på grundval av studenternas motiveringar.

Motiveringar i urval:
-"Torbjörn engagerar i diskussion och inkluderar hela gruppen. Extremt intresserad av det han lär ut vilket smittar av sig."
-"Han gör alla ämnen, även de torraste och tråkigaste, livliga och intressanta."
-"Han får SkbrL (skuldebrevslagen reds. anm.) att framstå som en diamant."

Stort grattis Torbjörn och tack för ditt engagemang i juridiken, utbildningen och studenterna!

Porträttbild av Årets lärare, Torbjörn Ingvarsson
Årets lärare Torbjörn Ingvarsson. Foto: Mikael Wallerstedt

 

More News in English