Ny professor i processrätt

2 July 2018

Eric Bylander anställd som professor i processrätt vid Uppsala universitet.

Från och med den 1 juli 2018 är Eric Bylander anställd som professor i processrätt vid Uppsala universitet. Där är han sedan tidigare docent, universitetslektor och jur. dr i ämnet. Innan han återvände till Uppsala universitet 2011 var han universitetslektor i samma ämne på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidigare har han också varit verksam på domarbanan i allmän domstol.

Eric Bylander bedriver flerårigt externfinansierade forskningsprojekt om prövningstillstånd i högsta instans och mellaninstanserna i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol. Hans doktorsavhandling Muntlighetsprincipen (Iustus, 2006) behandlade frågor om processuella handläggningsformer. Bland andra teman han intresserar sig för finns processuella rättigheter, komparativ processrätt och rättslig retorik.

Bland Eric Bylanders olika uppdrag kan nämnas att han är ordförande för Nordiska Föreningen för Processrätt, ledamot av Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet och medlem av redaktionen för Juridisk tidskrift (med särskilt ansvar för recensioner).

Den högtidliga installationen av nya professorer vid Uppsala universitet äger i år rum den 16 november.

 

More News in English