Kungl. Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris till Iain Cameron, Uppsalas juridiska fakultet

4 September 2018

Professorn i folkrätt Iain Cameron tilldelas idag Thuréus-priset, med en prissumma på 100 000 kr, för "betydande forskningsinsatser kring mänskliga rättigheter, och polis- och säkerhetsfrågor".

Thuréus-priset har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sveriges äldsta vetenskapsakademi, som bland annat stödjer forskning av högsta kvalitet genom utdelning av priser och belöningar till förtjänta forskare.

Mer om Iain Cameron

Årets Thuréus-pris går även till professor Stefan James vid institutionen för medicinska vetenskaper och Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR), Uppsala universitet, samt professor Christina Garsten vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS).

Läs mer

More News in English