Uppsala-lag vidare i skatteprocesstävling

28 February 2019

Studenter som läser på Juridiska fakultetens magisterutbildning i internationell skatterätt och EU-skatterätt har tagit sig till den muntliga förfarandedelen i International and European Tax Moot Court Competition som äger rum i Leuven, Belgien.

Uppsalas lag består av:

Gabriel Angeli Pesato, Wanqing Zhang, Jana Nadtocajeva och Inda Hadzovic (som ersätter Robel Mehari som deltog under de skriftliga förhandlingarna).

Coach för laget är doktoranden Gunnar Páll Baldvinsson.

Tävlingen organiseras av European Tax College Foundation i Leuven och de muntliga förhandlingarna kommer att äga rum i Leuven 17-22 mars 2019.

Skatterättsligt Forum sponsrar detta evenemang.

Mer om våra master- och magisterprogram

Mer om International and European Tax Moot Court Competition

More News in English