Erik Wennerström tilldelades 2018 års von Matern premium

21 March 2019

Erik Wennerström

Den 19 mars föreläste Jur dr och generaldirektören Erik Wennerström på temat "Inomkonstitutionella friktioner och förskjutningar - trivs det kommunala självstyret i en rättsstat?"

Erik Wennerström tilldelas von Materns premium för sitt omfattande och högkvalitativa författarskap om Europa och rättsstaten.

Erik är generaldirektör för Brå och tillträder som domare vid Europadomstolen den 1 april 2019.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet delar varje år ut von Materns premium till en person som har främjat det juridiska författarskapet i Sverige. Von Materns premium instiftades i ett testamente av Tyra von Matern till minne av vice häradshövdingen Knut von Matern.

 

 

 

More News in English