Sök till våra utbildningar!

13 March 2019

Mellan 15 mars och 15 april kan du för hösten söka till Juridicums etablerade och uppskattade juristprogram, samt till ett antal fristående kurser. Vi erbjuder för andra året i rad dessutom en möjlighet att läsa på socionomprogrammet på Campus Gotland i Visby, och i år är det också premiär för vår lantmäteriutbildning med juridisk inriktning.

En nyhet för hösten 2019 är att vi för första gången kan erbjuda lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning, med fokus på juridik och samhällsplanering. Det är en unik utbildning med goda jobbmöjligheter, där syftet är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som kan delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen, dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning.

Mer om lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning

Är du intresserad av att arbeta med människor i utsatta livssituationer? Socionomprogrammet förbereder för både teoretiska och praktiska uppgifter inom olika områden av socialt arbete. I programmet ingår bland annat kurser i juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka, tillämpa och kritiskt reflektera kring rätten inom områden med relevans för det sociala arbetet.

Programmet ges i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola på Campus Gotland i Visby.

Mer om socionomprogrammet

Juristprogrammet vid Uppsala universitet tillhör en av landets mest populära utbildningar och är en bra inkörsport till både traditionella juristyrken inom till exempel domstol och advokatbranschen, men också till tjänster inom näringslivet och den offentliga sektorn. Antagning till programmet sker både till höst- och vårterminen.

Mer om juristprogrammet

Inom juristprogrammet finns kurser på både grund- och avancerad nivå. De fristående kurser du kan söka till är på grundnivå och ger allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper inom juridikens kärnområden. För närvarande ges fyra fristående kurser:

    Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp halvfart (ges höst och vår)
    Juridiskt grundår, 60 hp (antagning till hösten)
    Miljörätt, 15 hp (ges vår)
    Juridisk översiktskurs, 15 hp halvfart (höst och vår)


Ansökan sker via webben på antagning.se.

Välkommen att söka till våra utbildningar senast den 15 april!

 

More News in English