Nytt akademiskt familjerättsnätverk i Europa

28 March 2019

På ett möte som nyligen hölls i Amsterdam i Nederländerna bildades nätverket “Family Law in Europe: An Academic Network, FL-EUR”, vilket inkluderar både akademiker och andra verksamma inom familjerätt från 28 europeiska domsområden.

Syftet med FL-EUR är att skapa ett nära akademiskt samarbete bland experter så väl som mellan experter och andra aktörer på området familjerätt med målet att

  • samla och sprida kunskap om familjerätt i publikationer så väl som i handling;
  • främjande av komparativ och multidisciplinär forskning och utbildning inom området familjerätt;
  • lära från varandras erfarenheter och slutligen;
  • tillhandahålla aktuell komparativ data för europeiska, överstatliga och nationella organ.

FL-EURs aktiviteter kommer i allmänhet att riktas mot materiell familjerätt, barnrätt och arvsrätt samt personer och områden relaterade till det. Nätverket ämnar sprida resultatet av dess arbete genom att anordna konferenser och seminarier, publicera offentliga rapporter och artiklar samt böcker.

Deltagande från Juridiska institutionen i Uppsala är för närvarande Margareta Brattström, professor i civilrätt. Allteftersom nätverket växer kommer fler akademiker från olika forskningsområden på institutionen engageras inom FL-EUR.

 

More News in English