Moa Lidén får anslag från Ragnar Söderbergs stiftelse

28 March 2019

Juris doktor vid Juridiska institutionen Moa Lidén får Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law under två år.

För ett anslag om nära 1 900 000 kr ska Moa Lidén med sitt forskningsprojekt ”Bevisning i brottmål – tillförlitlighet och påverkbarhet” studera hur tillförlitliga och påverkbara forensisk (kriminalteknisk) bevisning respektive vittnesbevisning är.

Både forensisk bevisning och vittnesbevisning är viktiga för hur domstolar dömer i bland annat brottmål, och kunskap om eventuella felkällor är därför viktigt bland annat för att tillämpa beviskravet "utom rimligt tvivel".

Mer om projektet
Mer om Moa Lidén

 

More News in English