Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar 2 900 000 kronor i anslag till forskning om barndiskriminering

1 April 2019

Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt vid Uppsalas juridiska fakultet, får tillsammans med Pernilla Leviner, docent i offentlig rätt, Stockholms universitet, och universitetslektorn Aoife Daly vid University of Liverpool medel från Ragnar Söderbergs stiftelse för projekt om diskriminering av barn.

Projektet med titeln "Behandlad som ett barn: åldersdiskrimineringslagar i Sverige och Storbritannien" syftar till att dokumentera barns erfarenheter av diskriminering utifrån att de är just barn. Exempel på detta kan vara våld i uppfostringssyfte, begränsade möjligheter att påverka politiska beslut eller att barn har få möjligheter att självständigt agera i rättsprocesser.

Projekttiden är 2020-2022 och projektet är placerat på Barnrättscentrum/Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.

Mer om projektet
Mer om Rebecca Thorburn Stern
Mer om Pernilla Leviner
Mer om Aoife Daly

More News in English