Hedersdoktorn vid Juridiska fakulteten Cornelis Carel Albert (Bert) Voskuil avliden

9 May 2019

Juridiska fakultetens hedersdoktor Bert Voskuil avled den 29 april 2019 i sitt hem i Naarden, Holland. Han blev 89 år gammal.

Bert Voskuil föddes i Haag den 6 november 1929 och disputerade i Amsterdam 1962 på en avhandling om internationell jurisdiktion, särskilt i familjerättsliga tvister om underhåll och skilsmässa.

Under tiden fram till disputationen tog Bert en mycket aktiv del i uppbyggnaden av det välkända T.M.C. Asser instituut i Haag. Institutet är inriktat på samarbete mellan universiteten i Nederländerna inom den internationella privaträtten och folkrätten, senare i ökande grad även rörande ”international commercial arbitration”. Det åtnjuter idag stor respekt i många länder i Europa.

Redan vid tiden för disputationen blev Bert Voskuil det framtida Asserinstitutets första ”director”, en post han med stor framgång innehade ända till sin pensionering. Institutet har till stor del varit inriktat på postdoc-forskning och svarat för en betydande produktion och publicering. Forskare från många länder, även från vår fakultet, har deltagit i arbetet i Haag. Allt detta, plus egen betydelsefull forskning bl.a. i Uppsala, bidrog till att Bert promoverades till hedersdoktor vid Uppsala universitet 1983, senare även vid universitetet i Belgrad.

Bert Voskuil var en framstående forskare och en lysande kreativ administratör med vid internationell inriktning. Många vid Juridiska fakulteten och institutionen har haft förmånen att ta del av hans lärdom och espri, kombinerad med omtanke och varm humor.

Per Henrik Lindblom, professor emeritus i processrätt
Juridiska fakulteten, Uppsala

Se Juridiska fakultetens samtliga hedersdoktorer

More News in English