2019 års fria pedagogiska pris till Katia Cejie

22 May 2019

Katia Cejie, docent i finansrätt vid Juridiska institutionen, tilldelas det fria pedagogiska priset för sin förmåga att skapa ett positivt inlärningsklimat och få alla studenter att känna sig sedda.

Motiveringen lyder:

Docent Katia Cejie vid Juridiska institutionen har tilldelats 2019 års fria pedagogiska pris på temat ”Pedagogiska insatser för jämställdhet och lika villkor”.

Katia Cejie är en mångsidig och engagerad lärare som månar om varje student. Hon planerar kursupplägg och undervisningsformer i syfte att skapa en trygg studiemiljö och därmed främja jämställdhet, lika villkor och tillgänglighet för alla studenter. Genom sitt engagemang i en internationell masterkurs möter hon studenter från hela världen. Hon skapar ett positivt inlärningsklimat och får alla studenter att känna sig sedda, att våga utveckla sitt lärande och att ha roligt.

Uppsala universitet delar årligen ut pedagogiska priser för framstående insatser inom grundutbildningen enligt särskilda nomineringskategorier.

Fyra av priserna tilldelas lärare inom områdena:

• Teologi, humaniora och lärarutbildning,
• Juridik och samhällsvetenskap,
• Medicin och farmaci
• Matematik, naturvetenskap och teknik.

Det femte priset ges för pedagogiska insatser inom ett för året särskilt prioriterat område.

Pristagarna nomineras av studenter och kollegor och de slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av åtta lärare och åtta studenter. I år inkom 121 nomineringar.

Årets priser delas ut i samband med professorsinstallationen den 15 november 2019. Prissumman är 20 000 kronor.

Se samtliga pristagare och motiveringar

More News in English