Bertil Wiman får två vänböcker

18 June 2019

Juridiska fakultetens professor i finansrätt Bertil Wiman hedras med två vänböcker med bidrag från ett flertal internationella och svenska forskare.

International Taxation in a Changing Landscape. Liber Amicorum in Honour of Bertil Wiman innehåller bidrag från 20 internationella forskare och presenterades för Bertil Wiman den 7 juni 2019 vid årets konferens för EATPL, European Association of Tax Law Professors. Bertil var med och grundade EATPL år 1999, var föreningens förste skattmästare och under en period även dess ordförande.

Boken är utgiven på Wolters Kluwer i Series on International Taxation.

Vänbok till Bertil Wiman, med bidrag från 26 svenska forskare, presenterades för Bertil den 12 juni 2019 i samband med en konferens anordnad av Svenska avdelningen för International Fiscal Association (IFA) i Stockholm. Bertil har bland annat varit ordförande för Svenska IFA, varit medlem i centrala IFA:s Executive Committee och organisationens vice president.

Boken är utgiven på Norstedts Juridik.

Redaktörer för båda vänböckerna är docent Jan Bjuvberg, Uppsala Universitet, och professor Jérôme Monsenego, Stockholms Universitet.

Mer om Bertil Wiman

More News in English