Juridiska fakulteten får ny hedersdoktor

16 October 2019

Nyligen utsågs Hans Petter Graver, professor vid Universitetet i Oslo, till Juridiska fakultetens nye hedersdoktor.

Motiveringen till beslutet lyder:

”Hans Petter Graver utses till juris hedersdoktor för sin framstående rättsvetenskapliga forskargärning som omfattar ett stort antal verk inom offentlig rätt i vid mening såväl som rättsteori. Sammantaget har Hans Petter Graver gjort betydande insatser för rättsvetenskapen i stort.”

Till promotionsvärdar har utsetts professor Anna-Sara Lind med bistånd av professor Joel Samuelsson.

Hans Petter Graver föräras tillsammans med universitetets övriga hedersdoktorer hedersbetygelser vid vinterpromotionen, som närmast äger rum den 31 januari 2020 i universitetshuset aula i Uppsala.

More News in English