Professor emeritus Jan Darpö om ett uppdrag av EU-parlamentet

12 October 2020

Professor emeritus Jan Darpö har fått i uppdrag av EU-parlamentet att utföra en studie om ”naturens rättigheter i ett EU-rättsligt perspektiv”.

Syftet med studien är att undersöka konceptet ”naturens rättigheter” och jämföra dess olika aspekter med existerande möjligheter att försvara dessa intressen inom EUs miljörätt. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att analysera för- och nackdelarna med att ge naturobjekt egen rättskapacitet. Studien bör innehålla rekommendationer om hur EUs institutioner bör förhålla sig i frågan och om behovet av framtida lagstiftning.

Studien bör omfatta bla följande aspekter:

  •        En analys av ”naturen” som rättssubjekt som skyddas av lag utifrån befintlig litteratur;
  •        Ge en översiktlig bild av EUs miljörätt av idag och dess konstitutionella grunder;
  •        Redogöra för relevant rättspraxis som utbildats på området av såväl Europadomstolen som EU-domstolen;
  •        Diskutera för- och nackdelar med att tilldela naturen rättigheter inom EU-rätten.

Studien ska rapporteras till EU-parlamentet i månadsskiftet januari-februari 2021, meddelar Professor emeritus Jan Darpö.

 

More News in English