Gustaf Almkvist new Doctor of Law in Criminal Law at Uppsala University

On 15 January 2021 Gustaf Almkvist successfully defended his thesis "Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt: Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

The defence took place at the University Building, Uppsala University.

3 March 2021

More News in English