Lovisa Halje ny juris doktor i civilrätt

11 February 2022

Den 11 februari 2022 disputerade Lovisa Halje med sin avhandling Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar: Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt, med godkänt resultat.

Disputationsakten ägde rum i Universitetshuset, Uppsala universitet, samt via Zoom.

More News in English