Anna-Sara Lind blir ledamot i Norges Forskningsråd

16 February 2024

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, har som en av få utländska medborgare utsetts till ledamot i det norska forskningsrådet och portföljen Välfärd och utbildning (Velferd og utdanning).

Norges Forskningsråd leds av en styrelse och har 11 grupper som omnämns portföljförvaltare (porteføljestyrer), som har ansvaret att följa utvecklingen inom respektive fält. De har också ansvaret for att det egna området utvecklas och för att ge sakkunniga råd till forskningsrådets styrelse och förvaltning i syfte att bidra till forsknings- och innovationspolitiken i respektive ansvarsområde.

Anna-Sara Lind:

- Jag ser fram emot att få bidra till utlysningar och satsningar inom området Välfärd och utbildning och att uppmuntra till internationellt samarbete. Att få bidra till det norska vetenskapssamhället är mycket hedrande!

 

Last modified: 2023-01-09