von Matérns premium till f.v. hovrättspresidenten, jur.dr hc Johan Hirschfeldt

8 mars 2018

Johan Hirschfeldt

Johan Hirschfeldt har av juridiska fakulteten tilldelats von Matérns premium. Premiet syftar till att främja juridiskt författarskap i Sverige. Johan Hirschfeldt har tilldelats von Matérns premium för hans kvalitativa och omfångsrika juridiska författarskap där bland annat konstitutionella och rättsstatliga grundprinciper fått stort utrymme. Johan Hirschfeldt mottog premiet vid en ceremoni i fakultetsrummet måndagen den 5 mars 2018. I anknytning till överlämnandet av premiet höll Johan Hirschfeldt ett anförande om ”Domstolar och andra myndigheter på sociala medier – några rättsliga problem”. Ceremoni och föredrag var mycket välbesökt och avslutades med mingel i Blå rummet på fakulteten.

Mattias Dahlberg
Dekanus

Nyhetsbanken