Uppsalastudent deltar som finalist i internationell rättegångstävling

15 mars 2018

Från vänster: Andreas Nilsson, Lukas Salden, Ebba Thoms och finalisten, Robin Fazel.

Den årliga tävlingen European Law Moot Court Competition, där ledande universitet från Europa deltar, avgörs 11-14 april 2018 vid EU-domstolen i Luxemburg. Efter seger i regionsfinalen i Thessaloniki, kommer Robin Fazel, en av deltagarna i årets Uppsalalag, att konkurrera om segern i tävlingen om bäste kommissionsagent.

Ungefär 80-100 lag medverkar i den årligt återkommande rättegångstävlingen European Law Moot Court Competition (ELMC). Den går ut på att deltagarna får analysera ett fiktivt scenario och i skriftliga inlagor argumentera för vardera parter. De 48 bästa lagen i denna inledande skriftliga del kallas till en av fyra regionsfinaler, som hålls mellan januari och mars månad, där de får presentera sina argument muntligen i ett rättegångsspel. Vid regionsfinalerna delas rättegångsspelet upp i tre olika tävlingsgrenar som går parallellt med varandra: en lagtävling bestående av kärande och svarande, en tävling om bäste generaladvokat, och en tävling om bäste kommissionsagent. Varje lag deltar i lagtävlingen samt i ytterligare en tävlingsgren. Vinnarna i regionsfinalerna inom varje tävlingsgren möts i den avslutande finalen i Luxemburg.

Årets Uppsalalag består av juriststudenterna Robin Fazel (Uppsala universitet), Lukas Salden (Universiteit Antwerpen), Ebba Thoms (Uppsala universitet), och Andreas Nilsson (Uppsala universitet).

Uppsalalaget kvalificerade sig efter det inledande skriftliga tävlingsmomentet till regionsfinalen i Thessaloniki den 22-25 februari. Laget tävlade i dels lagtävlingen, dels tävlingen om bäste kommissionsagent. Robin Fazel, som agerade som kommissionsagent för Uppsalalaget, vann i regionsfinalen sista omgång och kvalificerade sig till den avslutande finalen i Luxemburg. Han får därmed delta i tävlingens sista omgång som döms av domare och generaladvokater från EU-domstolen. I lagtävlingen placerade sig Uppsalalaget bland de fyra bästa i regionsfinalen och därmed bland de sexton bästa i tävlingen som helhet.

Oavsett hur det går i den avslutande finalen i Luxemburg, har årets Uppsalalag redan nu gjort en märkbar prestation i denna stenhårda och mycket prestigefyllda internationella rättegångstävling. Deltagare från Uppsala universitet har inte kvalificerat sig till den avslutande finalen i Luxemburg på mer än 15 år.

Deltagande i ELMC ingår som en del av Juridiska institutionens fördjupningskurs EU Commercial Law and Litigation (30 hp), som ges under höstterminen.

För mer information on ELMC, se http://www.europeanlawmootcourt.eu

Nyhetsbanken