Immaterialrättsligt samarbete med EU

27 mars 2018

Institutet för immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten inleder samarbete med EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). IMK kommer att bistå beslutande organ inom EU genom analyser av immaterialrättens utveckling och framtida utmaningar.

Immaterialrätten, främst upphovs-, patent, design- och känneteckensrätten, tilldrar sig allt mer politiskt, ekonomiskt och akademiskt intresse, såväl nationellt som internationellt. Immaterialrätten är viktig i innovations- och informationssamhällen och spelar en stor roll för ekonomisk tillväxt och framåtskridande i en marknadsekonomi. Det är därför viktigt att det byggs upp samarbeten mellan EU:s beslutande organ och forskningsvärlden. Det kan bidra till nödvändig analys av rättsområdets utveckling och framtida utmaningar.

Sanna Wolk, IMK, Juridiska fakulteten

IMK och Uppsala universitet har nu, som första universitet i Sverige, utsetts till specialiserad akademisk organisation att bistå EUIPO, Europeiska unionens organ för immateriell äganderätt, vid olika forskningsinsatser.

– Att vara ett av totalt fem universitet i Europa som samarbetar på ett djupare sätt med immaterialrätten i EU är fantastiskt. Genom samarbetet kommer vi närmare både lagstiftaren och dömande organ på EU-nivå samtidigt som IMK stärker sin position inom EU som en ledande immaterialrättsplattform, säger professor Sanna Wolk, grundare av IMK och institutets ordförande.

Läs mer om Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK)

 

Nyhetsbanken