Nya professorer vid juridiska fakulteten

27 mars 2018

Rektor har utnämnt två nya professorer vid juridiska fakulteten. Anna-Sara Lind har befordrats till professor i offentlig rätt (från den 1 januari 2018) och Lotta Lerwall har befordrats till professor i förvaltningsrätt (från den 1 april 2018). Den högtidliga installationsceremonin för universitetets samtliga nya professorer äger rum fredagen den 16 november 2018 i Universitetsaulan. Installationsföreläsningar kommer att äga rum samma vecka som installationsceremonin.

Varma gratulationer till de nya professorerna!

Mattias Dahlberg, dekanus

Nyhetsbanken