Uppsala Forum söker ny forskningsledare

21 juni 2018

 

Uppsala Forum söker ny forskningsledare

Uppdraget tilldelas i form av ett förordnande på tre år med möjlighet till förlängning. Tillträde sker den 1 januari 2019.

Förordnande som forskningsledare vid Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa vid Uppsala universitet
Om oss
Uppsala Forum är ett fakultetsöverskridande samarbete som syftar till att stimulera internationalisering och mångvetenskaplig forskning på områdena demokrati, fred och rättvisa – inom och mellan de deltagande Forumenheterna. I samarbetet ingår Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, Historisk-filosofiska fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Uppdragets innehåll
Som forskningsledare vid Uppsala Forum ansvarar du för det strategiska och fortlöpande arbetet inom Forum. Detta betyder bland annat att du i samarbete med Uppsala Forums forskningsassistent och styrgrupp ska:

  • Samordna och stödja forskning och forskargrupper inom demokrati-, freds-, och rättviseområdet
  • Bereda Forums utlysningar och ansökningar om medel från de ingående enheternas forskare
  • Initiera och utforma seminarier, workshops, mindre konferenser m.m.
  • Samordna forskningsansökningar för att öka andelen externa medel vid Forums enheter

Din bakgrund
Uppsala Forums forskningsledare bör vara docent, ska ha god kännedom om pågående och planerad Forumrelevant forskning och annan verksamhet vid de berörda enheterna, inneha tillsvidareanställning vid någon av Uppsala Forums enheter samt bedriva egen forskning som i bred bemärkelse faller inom Uppsala Forums tre huvudområden: demokrati, fred och rättvisa. Därutöver ska forskningsledaren ha dokumenterad erfarenhet av kvalificerat och självständigt forskningsadministrativt arbete, bl.a. i form av projektledning och anslagsansökningar. Funktionen ställer höga krav på förmåga att samarbeta och samverka över institutions- och fakultetsgränser. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper samt uttalad och dokumenterad initiativförmåga.

Villkor
Uppdraget tilldelas i form av ett förordnande på tre år med möjlighet till förlängning. Förordnandet gäller 70 procent av heltid. Tillträde sker den 1 januari 2019.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan senast den 30 september. Ansökan skall innehålla CV med publikationslista och kontaktuppgifter till referenser, personligt brev samt en skiss över den sökandes forskningsplaner inom ramen för uppdraget. Ansökan skickas till nuvarande forskningsledare Martin Kragh (martin.kragh@ires.uu.se).

Vid frågor kontakta ordförande för Uppsala Forums styrgrupp, Tora Holmberg (tora.holmberg@soc.uu.se) eller forskningsledare Martin Kragh (martin.kragh@ires.uu.se). För allmän information om Uppsala Forums verksamhet och organisation besök vår hemsida.

Ladda ner annonsen i PDF.

Hemsida

E-post

Facebook

 
 

Nyhetsbanken