Föreläsningar med årets antagna docenter, Juridiska institutionen

28 augusti 2018

Juridiska fakulteten
Uppsala universitet

Inbjuder härmed till föreläsningar med de under läsåret antagna
docenterna Anna Christiernsson, Mikael Hansson och Magnus Strand

måndagen den 17 september 2018 kl. 16.15 i Fakultetsrummet.

Kl. 16.15 Docent i civilrätt Mikael Hansson
Titel: Identitetskriser och -möjligheter

Kl. 16.30 Docent i europarätt Magnus Strand
Titel: EU, civilrätten och EU-civilrätten (eller Hey ho, let’s go!)

Kl. 16.45 Docent i miljörätt Anna Christiernsson
Titel: Forskning om rättsligt genomförande av miljömål

Efter föreläsningen inbjuds närvarande till lättare förtäring i Blå rummet.

Anmälan senast den 10 september 2018 till evenemang@jur.uu.se


Välkomna!

Mattias Dahlberg
Dekanus

Nyhetsbanken