Ny publikation i De lege-serien behandlar genuskritiska frågor inom juridiken

30 augusti 2018

Juridiska fakultetens senast utgivna årsbok, där forskare knutna till fakulteten bidrar med artiklar, har titeln "De lege 2017: Genuskritiska frågor inom juridiken".

Aktuell bok tar upp ämnen om likabehandling, icke-diskriminering och jämställdhet ur ett rättsligt perspektiv, och medverkande författare är Mikael Hansson, Torbjörn Ingvarsson, Marie Linton, Therése Fridström Montoya, Annika Rejmer, Joel Samuelsson, Mosa Sayed, Daniel Stattin, Rebecca Söderström, Laima Vaigé och Lena Holmqvist. Lena Holmqvist är den som tagit initiativet till boken.

Redaktör för skriftserien är Mattias Dahlberg, dekanus för Juridiska fakulteten i Uppsala.

De lege kan beställas från Iustus förlag.

Mer om boken

 

Nyhetsbanken