Podd kompletterande kanal till studenter i undervisningen

11 oktober 2018

Moa Kindström Dahlin och Patrik Bremdal

Juriststudenterna på termin 1 har tillgång till en podd speciellt anpassade för deras behov. Podden görs av Moa Kindström Dahlin och Patrik Bremdal.

Juristprogrammet gör en uppskattad podd för studenterna på första terminen på juristprogrammet. Hittills har tio avsnitt producerats i T1-podden om allt från studieteknik, första tentan till barnkonventionen, EU-rätt och demokrati.

– Vi vill vara ett komplement till övrig undervisning och ge ett sammanhang och öka förståelsen för juridik i ett samhällsperspektiv, säger Moa Kindström Dahlin, lektor i offentlig rätt.

Moa Kindström Dahlin och Patrik Bremdal är båda biträdande kursföreståndare för termin ett på juristprogrammet och gör T1-podden tillsammans. T1-podden finansieras med kursmedel och pedagogiska utvecklingsmedel från juridiska fakulteten och tar upp både praktiska frågor kring studierna och kursinnehåll. Studenterna uppmuntras också att skicka in frågor till podden.

Podd lyfter fram samtalet

De valde att göra en podd eftersom det är en form som många studenter använder, alla studenter nås av samma information både i Uppsala och på Campus Gotland och det fungerar bra för samtal.

– Genom ett vetenskapligt samtal i podden kan vi tidigt i utbildningen visa studenterna att juridik inte ger några tydliga svar utan att juridik är fylld av värderingar och enskilda situationer där olika värderingar ska vägas mot varandra, säger Moa Kindström Dahlin.

– Vi behöver kritiskt granska vår egen profession och ändå vara jurister och vi hoppas att vi genom att visa vår okunnighet i olika juridiska ämnen kan vara ett föredöme för ett vetenskapligt samtal, säger Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt.

– Man kan lite skämtsamt säga att utbildningen hjärntvättar studenterna eftersom det är viktigt att jurister tänker så lika som möjligt. Men det är också viktigt att lyfta fram diskussionen inom juridiken och koppla till aktuella frågor i samhället, säger Moa Kindström Dahlin.

Positiva reaktioner från studenterna

De berättar att arbetet med podden har varit roligt och att de fått positiva reaktioner från studenter, bland annat via kursutvärderingarna

– Nu vid terminsstarten berättade en ny student att hen hade lyssnat igenom alla avsnitten inför terminsstarten, berättar Patrik Bremdal.

Studenterna har också visat besvikelse för att det är för få avsnitt och att det inte finns någon podd för termin två. Att podden har haft genomslag visas också av att kursamanuensen har fått färre frågor än vanligt inför första tentamen efter att de gjorde en podd inför första tentan.

Efterfrågar gemensam teknisk plattform

Första poddavsnittet känner de tog mycket tid och blev ganska stolpigt.

–Vi skrev manus vilket tog tid. Men för att det ska bli bra måste man prata fritt utifrån ett stolpmanus, säger Patrik Bremdal.

Arbetet med T1-podden har tagit tid men också gett de idéer till forskning.

– När vi skulle göra ett avsnitt om bland annat tiggeriförbud insåg vi att det inte fanns några svar och då passade vi på att skriva en forskningsartikel, berättar Moa Kindström Dahlin.

Numera går det fortare att förbereda och spela in poddavsnitten, men ljudkvalitetén skulle kunna bli bättre om de hade tillgång till en ljudstudio. De klipper ganska lite i ljudfilen efter inspelning, däremot är det ganska mycket handpåläggning för att publicera ljudfilen.

– En gemensam teknisk plattform inom Uppsala universitet för produktion av poddar hade underlättat, säger Patrik Bremdal.

---
Poddar från universitetet

Anders Berndt

Nyhetsbanken