Yaffa Epstein beviljas medel från Riksbankens Jubileumsfond

22 oktober 2018

Riksbankens jubileumsfond har meddelat vilka som får bidrag i årets utlysning för treåriga projekt, längre program och infrastrukturprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Jur. dr Yaffa Epstein vid Uppsalas juridiska fakultet är en av de som beviljas medel, och får 3 170 000 kronor för sin tvärvetenskapliga miljöforskning.

Totalt får 50 projekt, tre längre program och åtta projektstöd till infrastruktur bidrag. Uppsala universitet får bidrag till 14 projekt och två infrastruktursatsningar.
– Vi har nu under många år satsat omkring tre fjärdedelar av den totala budgeten för forskningsfinansiering på forskningsfrågor som forskarna helt fritt definierar. Det finns en styrka i att forskarnas nyfikenhet är den främsta drivkraften i kunskapsutvecklingen säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens jubileumsfond, i ett pressmeddelande.

Bidrag till projekt vid Uppsala universitet:


Bidrag till infrastruktur för forskning vid Uppsala universitet:

 

Samtliga beviljade projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se (välj år 2018 och stödform).

 

 

 

Nyhetsbanken