Juridiska fakulteten får två nya hedersdoktorer

23 oktober 2018

Till hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet utnämns professor Marie-Claire Foblets, Leuven och Halle, och professor Andrew P. Simester, Singapore.

Marie-Claire Foblets (född år 1959) är direktör vid Max Planck Institutet för socialantropologi i Halle, Tyskland, och professor i rättsvetenskap och antropologi vid det Katolska universitetet i Leuven, Belgien, och Martin Luther universitetet i Halle Wittenberg, Tyskland. Hon har blivit en förgrundsgestalt för mångkulturstudier i Europa, med juridik, minoritetsskydd och grundläggande friheter i centrum. Marie-Claire Foblets har framgångsrikt lett flera internationellt uppmärksammade forskningsprojektet, såsom det EU-finansierade Religare-programmet, om hur religionen hanteras av nationella domstolar inom EU. Marie-Claire Foblets har sedan drygt 10 år tillbaka nära relationer med Uppsala universitet och Juridiska fakulteten, främst genom sitt aktiva stöd och sin medverkan i det mångdisciplinära Center of excellens-satsningen (av VR) The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (2008-2018).

Andrew P. Simester (född år 1966) är professor vid National University of Singapore och Edmund-Davies Professor vid King’s College London. Simester har en omfattande vetenskaplig produktion inom straffrätt och rättsfilosofi. Bland hans verk finns Criminal Law: Theory and Doctrine och Principles of Criminal Law, som båda utkommit i flera upplagor. Sedan många år tillbaka har Simester ett samarbete med forskare vid Uppsala universitet och var mellan 2010 och 2016 gästprofessor vid Juridiska fakulteten.

Promotionsvärd/Kontaktperson för Marie-Claire Foblets:
Professor Maarit Jänterä-Jareborg
Promotionsvärd/Kontaktperson för Andrew P. Simester: Professor Magnus Ulväng

Universitetets hedersdoktorer föräras hedersbetygelser vid vinterpromotionen, som närmast äger rum den 25 januari 2019 i universitetshuset aula i Uppsala.

 

Mer om Uppsala universitets doktorspromotioner

Juridiska fakultetens samtliga hedersdoktorer

 

Nyhetsbanken