Uppsala universitets professorer installeras

7 november 2018

Fredagen den 16 november installeras 45 nya Uppsalaprofessorer under en högtidlig ceremoni i Universitetshuset i Uppsala. Juridiska fakultetens professorer Eric Bylander (processrätt), Lotta Lerwall (förvaltningsrätt) och Anna-Sara Lind (offentlig rätt) är tre av dem som installeras.

Varje år i november anordnar universitetet en professorsinstallation då nyutnämnda professorer installeras i sina respektive ämbeten av rektor, professor Eva Åkesson. I samband med installationen presenterar samtliga nya professorer sin forskning i korta föreläsningar, som äger rum tidigare under installationsveckan eller under själva ceremonin.

Eric Bylander och Lotta Lerwall håller sina respektive installationsföreläsningar under förmiddagen (se tider nedan) den 12 november i Universitetshusets lärosal IV, efter en kort inledning av fakultetens dekanus professor Mattias Dahlberg.

Ca kl. 09:20 Eric Bylander: ”Den datoriserade domaren”

Ca kl. 09:40 Lotta Lerwall: ”Skola under rättslig attack”

Anna-Sara Lind håller sin föreläsning ”Den ofantliga rätten” under själva installationsakten den 16 november i Universitetshuset.

 

Mer om Eric Bylanders forskning
Mer om Lotta Lerwalls forskning
Mer om Anna-Sara Linds forskning

Mer om professorsinstallationen och föreläsningarna

 

Nyhetsbanken