Doktorand vid Juridiska fakulteten i Uppsala får Olof Palmes gästprofessur

27 november 2018

Vetenskapsrådet har beslutat att Jason J. Czarnezki, professor i miljörätt vid Pace University i USA och doktorand i miljörätt vid Juridiska fakulteten i Uppsala, blir 2020 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur vid Stockholms universitet.

Professor Jason J. Czarnezki, prodekan och verkställande direktör för miljölagstiftningsprogrammet vid Elisabeth Haub School of Law vid Pace University, håller för närvarande även på med doktorandstudier i miljörätt vid Uppsalas juridiska institution. Hans forskningsprojekt belyser betydelsen av en hälsosam miljö för möjligheten till global fred, säkerhet och social välfärd.

Mer om Jason Czarnezki och hans forskning

Olof Palme-professuren beviljas till internationellt framstående forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, teologi eller juridik för möjlighet att tillbringa ett år på ett universitet, högre utbildningsinstitution eller forskningsinstitut i Sverige.

Nyhetsbanken