Hur påverkar EU svensk skattepolitik?

4 december 2018

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) och Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS) höll nyligen en paneldebatt om hur EU på olika sätt inverkar på det svenska skattesystemet och den svenska skattepolitiken. Mattias Dahlberg, professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, var en av deltagarna.

Mattias Dahlberg pratade bland annat om vad EU hittills uträttat inom området för inkomstbeskattning och gav exempel på delar av svensk företagsbeskattning där en anpassning behöver göras till fri rörlighet. Han identifierade också ett policyskifte inom EU där skyddet av den inre marknaden alltjämt är viktigt, men där skyddet av den nationella bolagsskattebasen och skyddet av skatteinkomster rent generellt växer i betydelse för EU.

Se hela paneldebatten här: https://www.sns.se/aktuellt/sns-sieps-hur-paverkar-eu-svensk-skattepolitik/

 

Mer om Mattias Dahlberg

Nyhetsbanken