Sök till vår forskarutbildning!

11 januari 2019

Juridiska fakulteten utlyser nu sex doktorandplatser, varav två är allmänna doktorandplatser medan fyra är riktade platser i utbildningsrätt, rättshistoria, förvaltningsrätt respektive migrationsrätt. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2019.

Här nedan hittar du länkar till samtliga doktorandutlysningar.

Två allmänna doktorandplatser: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=242913

En doktorandplats i utbildningsrätt: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=244101

En doktorandplats i rättshistoria: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=244064

En doktorandplats i förvaltningsrätt: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=244112

En doktorandplats i migrationsrätt: http://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=244084

 

Välkommen att skicka in din ansökan senast den 1 mars 2019!

Nyhetsbanken