Föreläsningar med Juridiska fakultetens nya hedersdoktorer

31 januari 2019

Foto på dekanus och professorerna Simester, Foblets och Jänterä-Jareborg

Från vänster: Dekanus Mattias Dahlberg, professor Andrew P. Simester, professor Marie-Claire Foblets och professor Maarit Jänterä-Jareborg

Juridiska fakultetens nyutsedda hedersdoktorer professor Marie-Claire Foblets, Leuven och Halle, och professor Andrew P. Simester, Singapore, höll uppskattade föreläsningar på Juridicum den 24 januari, dagen före vinterpromotionen i universitetshusets aula i Uppsala, då de förärades sina hedersbetygelser.

Marie-Claire Foblets (född år 1959) är direktör vid Max Planck Institutet för socialantropologi i Halle, Tyskland, och professor i rättsvetenskap och antropologi vid det Katolska universitetet i Leuven, Belgien, och Martin Luther universitetet i Halle Wittenberg, Tyskland. Hon har blivit en förgrundsgestalt för mångkulturstudier i Europa, med juridik, minoritetsskydd och grundläggande friheter i centrum. Marie-Claire Foblets har framgångsrikt lett flera internationellt uppmärksammade forskningsprojektet, såsom det EU-finansierade Religare-programmet, om hur religionen hanteras av nationella domstolar inom EU. Marie-Claire Foblets har sedan drygt 10 år tillbaka nära relationer med Uppsala universitet och Juridiska fakulteten, främst genom sitt aktiva stöd och sin medverkan i det mångdisciplinära Center of excellens-satsningen (av VR) The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (2008-2018).

Professor Marie-Clare Foblets föreläsning hade titeln:”Facilitating Cultural Diversity in Contemporary European Societies - Legal Responses and their limits”

Andrew P. Simester (född år 1966) är professor vid National University of Singapore och Edmund-Davies Professor vid King’s College London. Simester har en omfattande vetenskaplig produktion inom straffrätt och rättsfilosofi. Bland hans verk finns Criminal Law: Theory and Doctrine och Principles of Criminal Law, som båda utkommit i flera upplagor. Sedan många år tillbaka har Simester ett samarbete med forskare vid Uppsala universitet och var mellan 2010 och 2016 gästprofessor vid Juridiska fakulteten.

Professor Andrew P. Simesters föreläsning hade titeln: “The Four Foundational Principles in Criminal Law”.

 

Nyhetsbanken