Professor Iain Cameron förordnad som ledamot av Polismyndighetens etiska råd

12 februari 2019

Nyligen beslutade regeringen att utse professor Iain Cameron till ledamot av Polismyndighetens etiska råd för perioden 31 jan 2019 till 31 december 2022.

Etiska rådet ska bistå Polismyndigheten i frågor som kräver särskilda etiska överväganden. Etiska rådet har funnits sedan 2004 och inrättades av regeringen som även beslutar om vilka sju personer som ska ingå. Iain Cameron är professor i folkrätt och föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet.

Läs mer

Nyhetsbanken