Juridiska fakultetens hedersdoktor Lennart Åqvist avliden

8 april 2019

Juridiska fakultetens hedersdoktor, docenten i praktisk filosofi och gästprofessorn vid flera utländska universitet Lennart Åqvist, har gått bort i en ålder av 86 år.

Lennart disputerade 1960 på en avhandling om 1700-talsfilosofen Richard Prices moralfilosofi. Tidigt insåg Lennart värdet av den formella logiken för den filosofiska analysen. Inom sin specialitet, den filosofiska logiken, kom han att tillhöra den internationella eliten.

Hans forskning var vittomfattande och han har gjort betydande insatser inom bl.a. språkfilosofi, moralfilosofi, estetik, filosofihistoria – och inte minst inom rättsfilosofin. Genom förmedling av juridikprofessorerna Per Olof Ekelöf i Uppsala och Jan Hellner i Stockholm kom han att inlemmas i den svenska rättsvetenskapliga sfären.

När filosofer vänder sig mot rätten och juridiken sker det ofta på ett väldigt allmänt plan. Lennarts stora förtjänst inom rättsfilosofin är att han valde att undersöka grundläggande begrepp inom de juridiska specialvetenskaperna. Också på detta område visade han sin stora bredd. I de banbrytande arbetena Kausalitet och culpaansvar inom en logiskt rekonstruerad skadeståndsrätt (1973) och Causing Harm (tillsammans med P. Mullock, 1989) klargörs begrepp som handling, orsakande och culpa. Han har vidare företagit logiska rekonstruktioner av teorin om sakrättsliga tredjemanskonflikter och teorin om bevisgradering i den juridiska bevisläran.

1992 promoverades Lennart Åqvist till juris hedersdoktor vid Juridiska fakulteten i Uppsala.

Se Juridiska fakultetens samtliga hedersdoktorer

 

Nyhetsbanken