Årets vinnande uppsatser utsedda av Uppsalas alumner

9 maj 2019

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse delar varje år ut Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete. Efter noggrant övervägande har juryn nu utsett de två vinnande uppsatserna författade av Nils Ivars respektive Rebecca Norell.

Bland elva uppsatser, nominerade av lärare och forskare vid Juridicum i Uppsala, har vinnarna utsetts av Alumnistiftelsens jury, bestående av Petter Asp, justitieråd vid Högsta domstolen, Maria Ingelsson, VP Legal and HR, Automile Inc, Rolf Johansson, advokat, och Anna Skarhed, f.d. justitiekansler.

Vinnarna av 2019 års bästa examensarbeten vid Juridicum i Uppsala är, utan inbördes rankning:

Nils Ivars
”Jura novit curia – En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige”
Handledare: professor Torgny Håstad

Rebecca Norell
”Läran om fraude à la loi och internationella surrogatarrangemang – En internationellt privaträttslig studie om kringgående av lagen”
Handledare: Maarit Jänterä-Jareborg
 

Uppsatserna finns tillgängliga på Alumnistiftelsens hemsida, www.uppsalajuristernasalumnistiftelse.se

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse delar varje år ut Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete. Priset är på 10 000 kronor vardera. Författarna får även presentera sina uppsatser vid ett seminarium på Alumnidagen i Uppsala, som i år äger rum den 9 maj i Universitetshuset i Uppsala.

 

Nyhetsbanken