Diplomeringsceremoni för nyblivna jurister

5 juni 2019

Den 1 juni fick Juridiska institutionens nyutexaminerade juriststudenter under högtidliga former ta emot ett diplom, beviset för sina avklarade studier, vid den traditionsenliga diplomeringsceremonin i Universitetshusets aula.

Ceremonin inleddes med ett välkomsttal av Juridiska fakultetens dekanus Mattias Dahlberg som följdes av Henrik Witt-Strömer, verkställande ledamot i Alumnistiftelsens styrelse, som gjorde en presentation av stiftelsen och dess arbete.

Andra talare var professorn i folkrätt Iain Cameron, som höll talet till diplomanderna. I sin roll som ordförande för SIFIR, Svenska institutet för internationell rätt, delade han också ut SIFIRs folkrättsstipendium, som i år gick till studenterna Svea Andersson och Else Welinder.

Kristin Melander höll studentens tal och utdelare av diplomet var Juridiska institutionens prefekt Margareta Brattström.

Underhöll gjorde V-dala spelmanslag och delar ur kören Uppsala Vokalensemble.

Dagen avslutades med en middag på Stockholms nation, anordnad av Juridiska Föreningen.

Nyhetsbanken