Maria Grahn-Farley vinnare av Kurslitteraturpriset 2019

13 juni 2019

Docenten i offentlig rätt vid Juridiska institutionen Maria Grahn-Farley vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med sin bok Barnkonventionen – en kommentar för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska frågeställningar.

FN:s konvention för barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989, och nästa år blir Barnkonventionen svensk lag. Detta innebär att domstolar och rättstillämpare måste följa barnkonventionen vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Men inför att lagen träder i kraft råder stor osäkerhet om hur konventionens artiklar kommer att tolkas i det enskilda fallet. Barnkonventionen saknar helt domstolspraxis eftersom den inte har någon överstatlig domstol. Lagstiftaren har lämnat det till rättstillämparen att avgöra den exakta tolkningen av varje artikel i konventionen.

Barnkonventionen – en kommentar, som riktar sig till studenter inom kurser som berör barn, i till exempel juridik och socialt arbete, liksom till anställda vid myndigheter, skolor, polis och domstolar, belönas nu för att på ett pedagogiskt och detaljerat sätt analysera varje artikel i Barnkonventionen.

Juryns hela motivering:

”För ett centralt verk inom ett aktuellt ämne som tar sig an komplicerade juridiska frågeställningar på ett lättläst och initierat sätt.
År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter svensk lag och det råder osäkerhet om hur konventionens artiklar kommer att tolkas i det enskilda fallet. Efter en pedagogisk introduktion till folkrätten, som genomsyras av författarens stora kunskap inom ämnet, presenteras en detaljerad och gedigen rättsdogmatisk analys av varje artikel. Boken är omistlig för den som ska tillämpa Barnkonventionen i svensk rätt."

- Bokens manus har vunnit på kommentarer från studenter från Uppsalas juristprogram och från rättstillämpare som bidragit med goda användarperspektiv, säger Maria Grahn-Farley och fortsätter:

- Jag vill rikta ett stort tack till Mareike Persson och Anna Åström från Studentlitteratur. Deras stöd i redigeringen och all uppmuntran betydde väldigt mycket. Jag har också fått mycket stöd från ledningen, dekanus och prefekt.

Maria Grahn-Farley får ta emot sitt pris, 150 000 kr, den 4 september på Berns salonger i Stockholm.

Mer om Maria Grahn-Farley
Mer om Barnkonventionen – en kommentar
Mer om Kurslitteraturpriset

Nyhetsbanken