Anna-Sara Lind fortsätter som ledamot i Migrationsverkets etiska råd

25 juni 2019

Professorn i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten Anna-Sara Lind får förlängt förordnande som ledamot i Migrationsverkets etiska råd.

Vid Migrationsverket finns ett etiskt råd som utsetts av regeringen. Dess funktion är rådgivande och ska på myndighetens begäran avge yttranden i frågor rörande myndighetens verksamhet med särskilt etiska aspekter.

Rådet består av högst sju ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid.
Anna-Sara Lind blev ledamot av rådet den 1 maj 2018 och har nu fått förlängt förordnande till och med 3 juni 2021.

 

Nyhetsbanken