Maarit Jänterä-Jareborg ny ledamot av Academia Europaea

27 juni 2019

Professorn i internationell privat- och processrätt Maarit Jänterä-Jareborg utsågs nyligen till ledamot av den europeiska vetenskapsakademin Academia Europaea.

Academia Europaea grundades 1988 och har ledamöter världen över som arbetar för att stödja internationellt forskningssamarbete. Uppgiften är också att vara vetenskapliga rådgivare år stater och internationella organisationer. Akademin publicerar bland annat den vetenskapliga tidskriften ”European Review”.

Maarit Jänterä-Jareborg innehar ett flertal förtroendeuppdrag och utmärkelser, av vilka kan nämnas uppdraget som styrelseordförande i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Maarit har varit ordförande sedan 1 november 2014 och i höstas fick hon förlängt uppdrag till och med slutet av 2020. RJ har som fristående stiftelse till ändamål att främja och bidra till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Maarit Jänterä-Jareborg bedriver forskning som rör främst den internationella familjerätten, och som fokuserar på den rättsliga problematik som aktualiseras när individer rör sig över landgränser, till exempel genom att flytta utomlands med familjen eller bilda familj med en person av en annan nationell och kulturell bakgrund. Det rör sig om frågor såsom vårdnadstvister över gränserna, tvister om arv och bodelning när olika länders lagar är inblandade, och om religiös och kulturell mångfald genom inte minst invandringen till Sverige från utomeuropeiska länder.

Mer om Maarit Jänterä-Jareborg

Nyhetsbanken