Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

1 juli 2019

Den 1 juli 2019 tillträder Bengt Domeij, professor i civilrätt, som ny prefekt för institutionen. Han efterträder professorn i civilrätt Margareta Brattström, som innehaft tjänsten i sex år.

Bengt Domeij, verksam vid Uppsalas juridiska institution i nio år, har genom åren i huvudsak undervisat i och forskat om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik. Där spelar patent en stor roll, men också licensieringsmöjligheter och regler kring företagshemligheter, och som exempel på en av åtskilliga utnämningar utsågs han 2016 av regeringen till expert i Utredningen om skyddet för företagshemligheter (se SOU 2017:45, Ny lag om företagshemligheter).

Bengt Domeij har även varit en av grundarna till IMK, Institutet för Immaterial- Marknadsförings- och Konkurrensrätt vid Juridiska fakulteten, där han numera sitter i styrelsen.

Bengt känner sig både hedrad och inspirerad över att ha blivit utnämnd till Juridiska institutionens prefekt:

- Sedan jag började här år 2010 har jag lärt känna en institution med fantastiska kollegor och studenter som arbetar med hög kvalitetsmedvetenhet i en stabil verksamhet. Det är en relativt stor organisation, men den hålls samman av ett gemensamt engagemang i och för juristprogrammet. Min ambition som prefekt är särskilt att studenter och forskare som kommer hit upplever en levande och intellektuellt stimulerande verksamhet. Alla kommer med sina egna förutsättningar och personliga mål, men här hoppas jag att man också utvecklar en känsla för hur spännande det kan vara att tillsammans med andra förstå och utveckla juridikens roll i samhället.

Margareta Brattström kan se tillbaka på sex år som chef för institutionen och kan konstatera att prefektrollen är mångfacetterad. Hon har bland annat arbetat med lokaler såsom nya tjänstrum och studentutrymmen i kvarteret Munken och undervisningshuset på Trädgårdsgatan 7E i Uppsala. Dessvärre har diverse vattenskador både i Oxenstiernska huset och i kvarteret Munken behövt åtgärdas och administreras. Institutionens ekonomi har också tagit en hel del tid; hårt arbete som involverat och påverkat hela institutionen har lett till ett betydligt bättre läge än för några år sedan. En mängd möten med medarbetare inom Juridiska institutionen, övriga universitet och med det omgivande samhället har rört allt ifrån vardagliga frågor till omvälvande och nyskapande sådana. Samarbeten har inletts och andra har utvecklats. Skapandet av rutiner för och genomförandet av medarbetarsamtal har varit särskilt en viktig uppgift.

- Sammantaget anser jag att åren som prefekt varit mycket spännande och lärorika: Vår institution håller mycket hög klass och alla våra medarbetare är fenomenala! Nu ser jag dock fram emot att åter kunna ägna merparten av min tid åt det som är huvuduppgiften för ett universitet, nämligen forskning och undervisning, avslutar Margareta Brattström.

Mer om Bengt Domeij
Mer om Margareta Brattström

Nyhetsbanken