Adrienne Héritier, hedersdoktor vid Juridiska fakulteten, tilldelas Michael Endres-priset från Herti

30 juni 2019

Adrienne Héritier, professor emerita i samhälls- och statsvetenskap vid European University Institute (EUI) i Florens, vinner tillsammans med Kathleen Thelen, Ford-professor i statsvetenskap på Massachusetts Institute of Technology, det årliga forskningspriset på totalt 50 000 euro.

Professor Héritiers forskning fokuserar på beslutsfattande i Europa, jämförande offentlig policy, beslutsprocesser i Europa, teorier för institutionell förändring och avreglering samt omreglering och nya styrningsformer. 2015 tilldelades hon Kerstin Hesselgrens gästprofessur vid Juridiska fakulteten i Uppsala. 2017 blev hon även hedersdoktor vid fakulteten. Sedan dess arbetar hon tillsammans med professor Carl Fredrik Bergström i ett mångvetenskapligt projekt finansierat av Vetenskapsrådet och som genomförs vid Juridiska fakulteten i Uppsala i nära samarbete med European University Institute i Florens.

Michael Endres-priset utdelas till välrenommerade forskare på Hertie-skolans ämnesområden, som samtidigt hjälpt till att utgöra en koppling mellan akademisk forskning och politiskt beslutsfattande.

Mer information om Adrienne Héritier, Kathleen Thelen och Michael Endres-priset

Hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten på Uppsala universitet

Nyhetsbanken