Människorättskliniken tilldelas medel från Vinnova

4 juli 2019

Sedan 2016 bedrivs en Människorättsklinik vid Juridiska fakulteten med medel från Vinnova. Nyligen beviljades kliniken ytterligare anslag om 2,3 miljoner kronor.

Tack vare medel från Vinnova kan Juridiska fakultetens människorättsklinik fortsätta sitt arbete med att förstärka juristutbildningen och förbättra rättighetsskyddet för utsatta grupper i samhället.

Under höstterminen 2019 kommer kliniken att ges med två olika inriktningar: ett allmänt människorätts (MR-)spår och ett spår med inriktning mot migrationsrätt. Den allmänna MR-kliniken kommer att ske i samarbete med Civil Rights Defenders, och migrationsrättskliniken i samarbete med Asylrättscentrum (tidigare Rådgivningsbyrån).

För att delta i människorättskliniken ska du ha avslutat T6 eller motsvarande. Välkommen att skicka in en intresseanmälan inklusive ett personligt brev i vilket du anger varför du vill delta i kliniken, samt vilket spår du föredrar, tillsammans med ett skrivprov (på engelska eller svenska) och betygslista till anna.jonsson_cornell@jur.uu.se senast den 1 augusti 2019.

Mer information om kliniken
Hur man ansöker till Människorättskliniken
Ledig tjänst som amanuens för kliniken

Nyhetsbanken