Ny volym av De lege med uppsatser av hedersdoktorer vid Juridiska fakulteten i Uppsala

21 augusti 2019

Nyligen publicerades boken ”Law and Society. Contributions by the Honorary Doctors”, vilken ingår i Juridiska fakultetens skriftserie De lege.

Aktuell bok innehåller 21 uppsatser författade av lika många hedersdoktorer vid Uppsala universitets juridiska fakultet. Uppsatserna, där flertalet är författade på engelska, spänner över ett brett spektrum av olika rättsliga frågor med anknytning till ämnen som exempelvis miljörätt, civilrätt, finansrätt, processrätt, straffrätt och familjerätt.

Redaktör för skriftserien och denna volym av De lege är professor Mattias Dahlberg, dekanus för Juridiska fakulteten i Uppsala.

Boken kan beställas från Iustus förlag.

 

Nyhetsbanken