Anna-Sara Lind expert i statlig utredning

27 augusti 2019

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, utsågs nyligen till expert i utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll, den så kallade OPS-utredningen.

En särskild utredare gavs i februari förra året i uppdrag att utreda tillämpningen av och formerna för OPS, offentlig-privat samverkan, som avser olika avtalsreglerade samarbeten mellan det allmänna och enskilda företag och organisationer i hälso- och sjukvården. Syftet är att det offentliga bör ta ett större ansvar för att få till strategiska upphandlingar, så att skattemedel används på bästa sätt och korruption och oegentligheter motverkas.

Utredningstiden har förlängts och uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2019.

Nyhetsbanken