Mattias Dahlberg omförordnad som ledamot i Skatterättsnämnden

30 augusti 2019

Regeringen har beslutat att omförordna Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, som ledamot i Skatterättsnämnden för ytterligare en treårsperiod till och med 30 juni 2022.

Skatterättsnämnden meddelar efter ansökan förhandsbesked i skatterättsliga frågor som kan gälla både enskilda och företag. Skatterättsnämnden lyder under Finansdepartementet, och dess kansli är en del av Skatteverket. Förhandsbeskeden kan överklagas direkt till Högsta förvaltningsdomstolen utan att något prövningstillstånd krävs.

Nämndens ledamöter består av skatteexperter som kommer från domstolar, myndigheter, universitet och näringsliv.

Nyhetsbanken