Progressiv rättsvetenskap i senkapitalismens tidevarv?

6 september 2019

Från vänster: Juha Karhu (Rovaniemi), Adrien Wing (Iowa) och Adam Gearey (Birkbeck)

Med anledning av sin senaste bok ”Poverty Law and Legal Activism: Lives That Slide out of View” inbjöds Adam Gearey, professor vid Birkbeck, University of London, till en konferens anordnad av Juridiska fakulteten i Uppsala den 23-24 augusti 2019.

Det övergripande temat, och den fråga som Geareys bok söker besvara, var huruvida det kritiska rättsvetenskapliga tänkande som utgår från den amerikanska cls-rörelsen (”critical legal studies”) har någon framtid i dagsläget, det vill säga efter vänsterns kollaps, den globala kapitalismens seger, den auktoritära nationalismens återkomst med mera. Deltog gjorde inte bara arvtagare till cls-rörelsen, utan också företrädare för den finska rättskritiken och andra rättsteoretiker.

Under en workshop-session fick nio doktorander möta de inresta forskarna i omgångar för att få direkt feedback på sina projekt. Adam Gearey presenterade sin syn på sin bok under en öppen föreläsning i Universitetshuset i Uppsala och denna kommenterades av Adrien Wing (Iowa) och Juha Karhu (Rovaniemi). Konferensen avslutades med ett heldagssymposium under vilket samtliga seniora deltagare talade med utgångspunkt i Geareys arbete.

Konferensen kommer att resultera i en bok som ska publiceras i Juridiska fakultetens skriftserie De lege. Arrangörer var fakultetens forskare Maria Grahn-Farley och Joel Samuelsson.

Nyhetsbanken