Årets kurslitteraturpris för bok om Barnkonventionen

5 september 2019

Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt och universitetslektor vid Uppsala universitet, vinner Studentlitteraturs kurslitteraturpris 2019 med boken Barnkonventionen – en kommentar. Boken belönas för att på ett pedagogiskt och lättläst sätt ta sig an komplicerade juridiska frågeställningar.

Maria Grahn-Farley är docent i offentlig rätt och
får pris för sin bok om barnkonventionen.
Foto: Lisbet Spörndly

Nästa år blir FN:s konvention för barnets rättigheter, Barnkonventionen, svensk lag. Det innebär att domstolar och rättstillämpare måste följa barnkonventionen. Lagen ska användas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Regeringen vill genom detta skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Men att inkorporera, ta med, hela barnkonventionen i svensk lag är ingen enkel sak och också omdiskuterat.

– Konventionen är full av tvetydigheter och kompromisser eftersom så många stater som möjligt skulle godkänna den, säger Maria Grahn-Farley. En annan utmaning är att lagtexten är skriven på originalspråken engelska, franska, spanska, arabiska, ryska och kinesiska. Den svenska översättningen som finns idag är enbart ett tolkningsstöd och kommer inte bli lag. Det finns stora skillnader mellan den svenska översättningen och den engelska och franska versionen, framförallt när det kommer till artikel 3, bedömningen av barnets bästa.

Boken Barnkonventionen – en kommentar tilldelas Kurslitteratursprisets förstapris 2019, som delas ut av Studentlitteratur. I boken går Maria Grahn-Farley på ett pedagogiskt och lättläst sätt igenom barnkonventionen. Boken riktar sig till studenter inom kurser som berör barn, i till exempel juridik, socialt arbete, sociologi, lärarutbildning och statsvetenskap, liksom till anställda vid myndigheter, socialtjänst, skolor, polis och domstolar, som kommer att arbeta med tillämpningen av den nya lagen 2020.

Här är juryns motivering:

"För ett centralt verk inom ett aktuellt ämne som tar sig an komplicerade juridiska frågeställningar på ett lättläst och initierat sätt.
År 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter svensk lag och det råder osäkerhet om hur konventionens artiklar kommer att tolkas i det enskilda fallet. Efter en pedagogisk introduktion till folkrätten, som genomsyras av författarens stora kunskap inom ämnet, presenteras en detaljerad och gedigen rättsdogmatisk analys av varje artikel. Boken är omistlig för den som ska tillämpa Barnkonventionen i svensk rätt."

 

Fakta

  • Barnkonventionen – en kommentar av Maria Grahn-Farley, docent i offentlig rätt och universitetslektor vid Uppsala universitet, vinner Kurslitteraturprisets förstapris 2019 och tilldelas 150 000 kronor av Studentlitteratur.
  • Kurslitteraturpriset delas sedan 2009 årligen ut av Studentlitteratur. Prisen syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för den högre utbildningen vid universitet och högskolor i Sverige och belöna författarnas insatser.
  • Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor för förstapriset och 50 000 kronor vardera för de två hederspriserna.

Läs mer

Pressmeddelande: Årets kurslitteraturpris till aktuell bok om Barnkonventionen

 

 

Nyhetsbanken